מיכל שלף

חברה

נישטי, בנימין קרייתי, היה חניך בכפר הירוק בזמן ששיזף היה מדריך של קבוצה אחרת בכפר. נישטי נפצע בלבנון ב 1982 ובשל אותה פציעה מצבו הדרדר והוא נזקק לניתוח בשנת 1993. באותה תקופה לא היה למנתחים בארץ הניסיון הדרוש לניתוח המורכב. שיזף שמע על מצבו של נשטי והתייצב בביתנו, נחוש להביא את נישטי לניתוח הנדרש. על אף השנים הרבות שחלפו מאז נרקם הקשר ביניהם, שיזף נרתם למשימה כמו היה מדובר באחיו. הוא פעל בשני מישורים; הראשון הפקת ערב שהכנסותיו יממנו את הניתוח במקרה בו לא נצליח לקבל את מימון משרד הביטחון והשני הפעלת כל קשריו וכישוריו על מנת לשנות את החלטת משהב"ט שלא לממן את הניתוח. שיזף חיבר אותנו לחברים ומכרים שעזרו לנו מול משרד הביטחון ובמקביל הפעיל את קשריו עם מנכ"ל בית הנשיא דאז והגיע עד הנשיא עזר וייצמן. בזכות שיזף התקבל מימון מלא לניתוח. שנינו הוקרנו לו תודה עמוקה על שהעניק לנישטי סיכוי לחיים. נישטי נפטר כמה שבועות לאחר אותו ניתוח אך אני נושאת עמי את זכרו של שיזף על טוב לבו, נדיבותו, תמיכתו ועזרתו.