צ'יבי שיכמן

צלמת וחברה מהיסודי

מנחם למד איתי מכיתה א' בבית הספר היסודי הר-נבו. אחר כך למדנו בעירוני ד', לא באותה כיתה. שם משפחתו של מנחם באותן שנים היה צ'יזבסקי, רבים מאיתנו היו ילדים ליוצאי שואה. הייתה מורה שהתנהגה אליו לא יפה וזה הפריע לי. אני גם זוכרת שפעם ארגנו יחד צעדה. מנחם לא היה ילד שילדים אוהבים, ולא היה ממה שקוראים היום 'הקולים'.

כשהוא כבר היה קטוע רגל, הוא ארגן פגישת מחזור של בוגרי 'הר-נבו'.  תמיד הייתה לו תכונה של העברת מידע, וגם כשנפגשנו שנים אחרי, הוא זכר כל אחד ואחת מבית-הספר היסודי וידע מה עלה בגורלו ומה הוא עושה, בעוד אני אפילו לא זכרתי שמות.